Dotacja na dofinansowanie kosztów emisji akcji i obligacji!!

Trwa obecnie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania: 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

4DF wraz z partnerami jest w stanie pomóc Państwu pozyskać dofinansowanie kosztów emisji akcji i obligacji!

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagranicznych rynkach regulowanych) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst – odpowiednio:
- w przypadku regulowanego rynku GPW: procedura obiegu informacji poufnych, polityka informacyjna spółki, raport due dilligence, wycena spółki, raport z audytu sprawozdań finansowych, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, teaser inwestycyjny, prezentacja inwestorska,
- w przypadku NewConnect: raport due dilligence, wycena spółki, raport z audytu sprawozdań finansowych, dokument informacyjny, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, teaser inwestycyjny, prezentacja inwestorska, dokument ofertowy,
- w przypadku wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst: raport due dilligence, raport z audytu sprawozdań finansowych, dokument informacyjny lub nota informacyjna, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, warunki emisji, wydatki związane z ratingiem (emisji oraz emitenta).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Dofinansowanie otrzymać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?
Konkurs podzielony jest na cztery etapy:
etap I – od 21.11.2016 r. do 20.02.2017 r.
etap II – od 21.02.2017 r. do 20.05.2017 r.
etap III – od 21.05.2017 r. do 20.08.2017 r.
etap IV – od 21.08.2017 r. do 20.11.2017 r.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania projektu?
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 50% kosztów kwalifikowanych i wynosi odpowiednio:
- 800.000 zł emisja akcji na rynku głównym GPW lub zagranicznych rynkach regulowanych
- 100.000 zł emisja akcji na rynku New Connect
- 80.000 zł emisja obligacji i wprowadzenie pierwszej serii obligacji do obrotu na rynku Catalyst
- 60.000 zł emisja obligacji i wprowadzenie każdej kolejnej serii obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

4DF financial management

NewConnect

Co to jest NewConnect?

NewConnect jest rynkiem akcji, opartym na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
NewConnect powstał w dniu 30.08.2007r. z myślą o młodych, dynamicznych polskich firmach, którym dostęp do kapitału otworzy możliwość wykorzystania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności.

Ze względu na specyfikę emitentów, rynek NewConnect oferuje bardziej liberalne wymogi formalne (niż rynek regulowany – GPW) i obowiązki informacyjne, a co za tym idzie - tańsze pozyskanie kapitału. NewConnect w założeniu ma także stanowić początek kariery giełdowej dla notowanych tu przedsiębiorstw.

NewConnect jest rynkiem dla spółek:

  • małych i średnich o dużej dynamice wzrostu,
  • o krótkiej historii działalności lub dopiero powstających (tzw. „start-up”), które budują swoją "historię",
  • poszukujących kapitału rzędu od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów złotych,
  • reprezentujących przede wszystkim sektory innowacyjne (np. IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska, energia alternatywna, nowoczesne usługi),
  • z wizją debiutu na rynku regulowanym (GPW) w niedalekiej przyszłości.

NewConnect to również alternatywa dla dużych spółek:

W przypadku spółek spełniających kryteria wejścia na GPW, NewConnect jest ciekawą alternatywą ze względu na możliwość szybszego pozyskania kapitału od inwestorów finansowych i uzyskania statusu spółki publicznej, a dopiero w dalszej kolejności przejścia na GPW.

Debiut na GPW (rynek regulowany) wymaga przeprowadzenia kosztownej i długotrwałej (zazwyczaj 6-12 miesięcy) procedury sporządzenia i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego (albo memorandum informacyjnego) oraz obligatoryjnego co do zasady uczestnictwa firmy inwestycyjnej (biura maklerskiego), co wydłuża okres pozyskania kapitału niezbędnego do rozwoju spółki i znacząco zwiększa koszty debiutu.

Korzyści z wejścia na rynek NewConnect:

  • Możliwość pozyskania taniego kapitału
  • Uzyskanie statutu spółki publicznej i stworzenie wizerunku nowoczesnej, transparentnej spółki
  • Budowanie historii finansowej i zaufania inwestorów, co pozwala na wielokrotne pozyskiwanie w przyszłości kapitału
  • Szansa na pozyskanie inwestorów finansowych, co zwiększa wartość i wiarygodność spółki
  • Możliwość wdrożenia procedur związanych z funkcjonowaniem spółki w obrocie publicznym i lepszego przygotowania spółki do debiutu na rynku regulowanym (GPW)

4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa w Łodzi

ul. Targowa 35
Łódź 90-043
Tel. +48 42 6328 029
Fax +48 42 6328 001