Dotacja na dofinansowanie kosztów emisji akcji i obligacji!!

Trwa obecnie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania: 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

4DF wraz z partnerami jest w stanie pomóc Państwu pozyskać dofinansowanie kosztów emisji akcji i obligacji!

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagranicznych rynkach regulowanych) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst – odpowiednio:
- w przypadku regulowanego rynku GPW: procedura obiegu informacji poufnych, polityka informacyjna spółki, raport due dilligence, wycena spółki, raport z audytu sprawozdań finansowych, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, teaser inwestycyjny, prezentacja inwestorska,
- w przypadku NewConnect: raport due dilligence, wycena spółki, raport z audytu sprawozdań finansowych, dokument informacyjny, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, teaser inwestycyjny, prezentacja inwestorska, dokument ofertowy,
- w przypadku wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst: raport due dilligence, raport z audytu sprawozdań finansowych, dokument informacyjny lub nota informacyjna, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, warunki emisji, wydatki związane z ratingiem (emisji oraz emitenta).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Dofinansowanie otrzymać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?
Konkurs podzielony jest na cztery etapy:
etap I – od 21.11.2016 r. do 20.02.2017 r.
etap II – od 21.02.2017 r. do 20.05.2017 r.
etap III – od 21.05.2017 r. do 20.08.2017 r.
etap IV – od 21.08.2017 r. do 20.11.2017 r.

Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania projektu?
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 50% kosztów kwalifikowanych i wynosi odpowiednio:
- 800.000 zł emisja akcji na rynku głównym GPW lub zagranicznych rynkach regulowanych
- 100.000 zł emisja akcji na rynku New Connect
- 80.000 zł emisja obligacji i wprowadzenie pierwszej serii obligacji do obrotu na rynku Catalyst
- 60.000 zł emisja obligacji i wprowadzenie każdej kolejnej serii obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

Rozwiazania finansowe

4DF Financial Management

Jesteśmy po to by Państwu pomóc przebrnąć przez rafy zawiłości rynku kapitałowego, kruczki umów z bankami, zawiłości umów z firmami leasingowymi, czy factoringowymi. Jeżeli rozwój Państwa firmy wymaga sprzedaży części działalności, połączenia z innym podmiotem, przejęcia konkurenta lub pozyskania kapitału jesteśmy po to, by proces ten był dla Państwa kolejnym etapem osiągania celu biznesowego, przez który pozwolimy Państwu płynnie przejść. czytaj dalej

Zajmujemy się:

  • Doradzaniem w procesach fuzji i przejęć
  • Pomocą w pozyskaniu kapitału zarówno w emisjach prywatnych, venture capital, private equity, jak i z rynku giełdowego
  • Analizą spółki i otoczenia rynkowego
zobacz więcej

4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa w Łodzi

ul. Targowa 35
Łódź 90-043
Tel. +48 42 6328 029
Fax +48 42 6328 001