4DF financial management

Autoryzowany Doradca

4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa jest Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst.

Świadczymy usługi Autoryzowanego Doradcy w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązujących na rynku NewConnect dla następujących spółek:

 1. Pharmena S.A. – lider badań biotechnologicznych w Polsce w zakresu leku przeciwmiażdżycowego. Spółka wielokrotnie kwalifikowana do prestiżowego segmentu NC LEAD (kryteria wyboru prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego spółek notowanych na NewConnect) oraz indeksu NCIndex30, który obejmuje swoim portfelem 30 najbardziej płynnych spółek notowanych na NewConnect.
 2. Fundusz Hipoteczny DOM S.A. – pierwsza na NewConnect spółka świadcząca usługi hipoteki odwróconej.

Świadczymy także usługi Autoryzowanego Doradcy w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst dla spółki:

 1. Fundusz Hipoteczny DOM S.A. S.K.A. - spółka celowa posiadają nieruchomości w ramach usługi hipoteki odwróconej.

Kto to jest AD?

Autoryzowany Doradca to niezależna firma, wpisana przez GPW na listę autoryzowanych doradców rynku NewConnect albo Catalyst, która ma pomóc spółce (emitentowi) przygotować się do debiutu na NewConnect lub Catalyst, a po debiucie wspierać spółkę przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych.

Rynek NewConnect

Autoryzowany Doradca ocenia czy emitent spełnia wymagania wprowadzenia instrumentów finansowych (akcji) do obrotu w alternatywnym systemie. Autoryzowany Doradca bada również, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego (niezbędnego do debiutu na NewConnect) nastąpiło zgodnie z wymogami określonymi w załączniku do Regulaminu ASO (New Connect) oraz składa oświadczenie poświadczające ten fakt. Debiut na NewConnect bez udziału Autoryzowanego Doradcy jest niemożliwy, bowiem to właśnie on „autoryzuje” emitenta debiutującego na tym rynku.

W praktyce Autoryzowany Doradca pomaga spółce przygotować Dokument informacyjny i inne dokumenty dopuszczeniowe oraz przeprowadzić ofertę sprzedaży akcji (nowej emisji lub istniejącej), o ile emitent decyduje się na taką ofertę.
Natomiast do debiucie emitent przez okres co najmniej 12 miesięcy korzysta z asysty Autoryzowanego Doradcy przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych, które spoczywają na niej jako spółce publicznej.
Autoryzowany Doradca jest więc kompetentnym doradcą dla debiutującej spółki i pomaga jej zrozumieć niuanse rynku finansowego.

Rynek ASO na Catalyst

Obowiązki Autoryzowanego Doradcy na rynku ASO na Catalyst są podobne jak w przypadku rynku NewConnect pod warunkiem, iż emitent podpisze umowę z Autoryzowanym Doradcą.

W czym może AD pomóc?

 • Analiza biznesowa i wycena emitenta
 • Rekomendacja parametrów oferty – ceny, struktury, wielkości i terminu oferty
 • Opracowanie i koordynacja harmonogramu IPO
 • Przygotowanie „investment story” w formie Dokumentu ofertowego dla inwestorów
 • Przygotowanie Zarządu emitenta do road show
 • Doradztwo przy plasowaniu oferty
 • Przygotowanie Doumekntu informacyjnego
 • Pomoc przy złożeniu wniosków do KDPW ( o dematerializację i rejestrację akcji albo obligacji) i GPW (wprowadzenie akcji albo obligacji do obrotu na NewConnect albo ASO na Catalyst)
 • Przygotowanie emitenta do funkcjonowania na rynku publicznym
 • Pomoc przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych (relacje inwestorskie)

Dlaczego warto zaufać AD?

 • To AD ma lepszą wiedzę na temat rynku, jego możliwości i pułapek, niż my. Dlatego jest Autoryzowanym Doradcą
 • To AD jest często pierwszym „zewnętrznym” podmiotem oceniającym spółkę oczami inwestorów. Ta perspektywa może być zupełnie inna, niż spółka widziana „od środka”. Jego ocena może pozwolić uniknąć wielu rozczarowań w przyszłości
 • To AD doradzi jak najskuteczniej osiągnąć zakładane cele
 • To AD potrafi lepiej określić szanse sukcesu i to czego możemy się spodziewać jako spółka publiczna
 • Najlepszą reklamą dla AD jest zadowolenie jego klienta. W finansach zaufać można tylko raz
 • AD nie jest od tego, by nas karać, ale pomóc rozwiązać problem jeśli istnieje
 • Pamiętajmy, że to na AD ciąży obowiązek stwierdzenia, że w Dokumencie Informacyjnym zostały przedstawione wszystkie informacje mające wpływ na ocenę stanu spółki. W przypadku stwierdzenia, że takie informacje są przed nim zatajane może odstąpić od umowy

4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa w Łodzi

ul. Targowa 35
Łódź 90-043
Tel. +48 42 6328 029
Fax +48 42 6328 001