4DF financial management

O nas

Historia działalności:

 • 4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa prowadzi działalność w ramach grupy finansowej 4DF, która od 2008 r. działa na rynku finansowym. Posiada status Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect oraz Catalyst przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Doradzamy przede wszystkim w pozyskiwaniu kapitału w drodze emisji akcji lub obligacji, transakcjach fuzji i przejęć (M&A), przekształceniach własnościowych oraz wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne. Świadczymy także inne usługi w zakresie konsultingu i finansów korporacyjnych.
 • Nasz zespół posiada dogłębną wiedzę z zakresu finansów, bankowości, rynku kapitałowego (Certyfikaty Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu), księgowości, podatków oraz procesów restrukturyzacyjnych dzięki doświadczeniu zdobytemu w znanych instytucjach finansowych, doradczych czy spółkach giełdowych takich jak m.in. Deutsche Bank, IPOPEMA Securities, Deloitte, Arthur Andersen, A.T. Kearney, Unipetrol, PKN Orlen.
 • W 2008 r. 4DF jako główny doradca w ramach oferty pierwotnej (IPO) pozyskał dla Pharmena S.A. 13,6 mln PLN. Pod względem wysokości pozyskanego kapitału była to jeden z największych ofert akcji na rynku NewConnect. W sierpniu 2008 Spółka zadebiutowała na NewConnect.
 • W roku 2009 jako doradca finansowy przeprowadziliśmy transakcję pozyskania inwestora branżowego dla spółki zależnej grupy kapitałowej PGF S.A. (notowana na GPW) - wartość transakcji 58 mln PLN.
 • W 2011 r. sfinalizowaliśmy transakcję przejęcia pakietu kontrolnego w FPT Prima S.A. przez inwestora branżowego – wartość transakcji kilkanaście mln PLN.
 • W 2012 r. m.in. doradzaliśmy przy ofercie pierwotnej spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A., w wyniku której spółka pozyskała kapitał w wysokości 7,5 mln PLN a także przy ofercie wtórnej Pharmena S.A. (pozyskano kapitał w wys. 5,1 mln PLN).
 • W 2013 r. doradzaliśmy przy publicznej ofercie wtórnej Pharmena S.A. (pozyskano kapitał w wys. 13,2 mln PLN) (w tym w postępowaniu przed KNF o zatwierdzenie prospektu emisyjnego), przy planowanym przejęciu przez Monnari S.A. Grupy Kapitałowej KAN. Sp. z o.o. (due diligence i prognozy finansowe), oraz przy ofercie wtórnej Vedia S.A. (pozyskano kapitał w wys. 2,85 mln PLN), Fundusz Hipoteczny Dom S.A. (pozyskano kapitał w wys. 6,0 mln PLN).
 • W 2014 r. doradzaliśmy przy ofercie wtórnej Mediacap S.A. (wartość transakcji 8,6 mln PLN) oraz wprowadziliśmy do obrotu w ASO akcje spółek Vedia S.A. i Hipoteczny Dom S.A. do obrotu w ASO wyemitowane w drodze ofert wtórnych.
 • W 2015 r. wprowadziliśmy do obrotu w ASO na Catalyst obligacje serii B spółki Hipoteczny Dom S.A. S.K.A. (FHS1217), doradzaliśmy w procesie sprzedaży znaku słowno-towarowego oraz oszacowaliśmy wartość kilku spółek na potrzeby transakcji zbycia/aportu tych podmiotów.
 • W 2016 r. doradzaliśmy przy emisjach obligacji, wprowadzeniu akcji serii D i E spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. (oferta wtórna - pozyskano ponad 6,0 mln PLN), szacowaniu wartości ponad 90 podmiotów w ramach dużej grupy kapitałowej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych (rynek regulowany).
 • W 2017 r. doradzaliśmy przy wprowadzeniu akcji serii F spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. (oferta wtórna - pozyskano ponad 9,24 mln PLN).
 • Obecnie uczestniczymy w kilku projektach w zakresie pozyskania kapitału (emisje akcji i obligacji).

Nasze doświadczenie:

Arkadiusz Kotlicki
Arkadiusz Kotlicki posiada ponad 25-letnie doświadczenie w procesach restrukturyzacyjnych, optymalizacji kosztów, procesów produkcji i łańcucha dostaw w przemyśle, które zdobył w wiodących międzynarodowych firmach doradczych Deloitte, Arthur Andersen, A.T. Kearney, biorąc udział w wielu projektach z tego zakresu. Następnie w latach 2005-2009 jako członek najpierw Rady Nadzorczej a potem Zarządu Unipetrol (Czechy) odpowiadał za restrukturyzację i konsolidację kilkudziesięciu spółek grupy kapitałowej Unipetrol po jej przejęciu przez PKN Orlen. Arkadiusz jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Wydział Elektryczny.

Jakub Szynklewski
Jakub Szynklewski posiada ponad 10-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, w szczególności w pozyskiwaniu kapitału na GPW w Warszawie; w następujących transakcjach: IPO (Wielton i Pamapol), emisje publiczne (PKM Duda, Hutmen, NFI Octava), transakcje M&A (przejęcie Stołu Polskiego – spółki dystrybucyjnej należącej do PKM Duda), wezwania publiczne (Bauma, buy-back akcji NIF Octava i wycofanie z obrotu akcji Warbud, DB PBC i Carlsberg Okocim). Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) nr 116/2011. Przed dołączeniem do 4DF Jakub był zatrudniony w Departamencie Rynków Kapitałowych w DB Securities (Deutsche Bank) oraz w Departamencie Rynków Kapitałowych w IPOPEMA Securities. Jakub jest absolwentem SGH w Warszawie.

Jakub Chabin – Prezes Zarządu komplementariusza (4DF Sp. z o.o.)
Jakub Chabin posiada ponad 16-letnie doświadczenie jako prawnik, w tym w zakresie pozyskiwania kapitału na GPW w Warszawie, obsłudze emitentów w zakresie obowiązków informacyjnych. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) nr 55/2011. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i podatkowym. Jakub jest absolwentem prawa na UAM w Poznaniu, ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego (Uniwersytet Łódzki). Jest doradcą podatkowym. W styczniu 2015r. rozpoczął aplikację radcowską. Członek Rady Nadzorczej FPT Prima S.A.

znajomość rynku kapitałowego

Jesteśmy po to by Państwu pomóc przebrnąć przez rafy zawiłości rynku kapitałowego, kruczki umów z bankami, zawiłości umów z firmami leasingowymi, czy factoringowymi. Jeżeli rozwój Państwa firmy wymaga sprzedaży części działalności, połączenia z innym podmiotem, przejęcia konkurenta lub pozyskania kapitału jesteśmy po to, by proces ten był dla Państwa kolejnym etapem osiągania celu biznesowego, przez który pozwolimy Państwu płynnie przejść.

Wiedza przede wszystkim

Nasz zespół łączy w sobie szeroką wiedzę z zakresu finansów, bankowości, rynku kapitałowego, rachunkowości i podatków. Nasza wiedza jest do Państwa dyspozycji.

4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa w Łodzi

ul. Targowa 35
Łódź 90-043
Tel. +48 42 6328 029
Fax +48 42 6328 001