4DF financial management

Kontakt

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Pola pogrubione są wymagane.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Targowej 35, (90-043 Łódź), NIP: 725-19-89-880 , REGON: 100620225.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) marketingowym administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „r.o.d.o.”,
b) marketingowym partnerów biznesowych współpracujących z administratorem danych, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.),
c) udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika skierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 9 ust. 2 lit. a r.o.d.o.).

3. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania usługi, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

5. Ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora w celu realizacji zapytania/zgłoszenia. Wyrażenie tej zgody bez dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w celu, w którym została udzielona.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail informacji handlowej od administratora danych.

4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa w Łodzi

ul. Targowa 35
Łódź 90-043
Tel. +48 42 6328 029
Fax +48 42 6328 001